Holding Space Holistic Healing Utrecht

Akasha Clearing Cirkel

Tijdens een Akasha Clearing Cirkel laat ik je in groepsverband kennis maken met een combinatie van Energy Clearing; het opschonen van energie die jou niet meer dient en de wijsheid van de Akasha Kronieken. 

De Akasha Kronieken kunnen worden gezien als een kosmisch collectief geheugen, waarin alle gebeurtenissen zijn opgeslagen. Een bibliotheek of energetisch archief met daarin alle informatie over ons verleden, heden en toekomst. Tijd en ruimte zoals wij die kennen, bestaan hierin echter niet en er zullen geen voorspellingen kunnen worden gedaan of en wanneer bepaalde gebeurtenissen gaan plaatsvinden. De antwoorden vanuit de Akasha Kronieken zullen over het algemeen een dieper inzicht geven in jouw vraag. Of de vraag achter de vraag beantwoorden.

Door me af te stemmen op deze bron van informatie, kan ik je helpen jouw (levens)vragen vanuit een ander perspectief te bekijken en hierop inzichten te geven.

Wat gaan we doen?

We starten samen met een clearing meditatie. Na deze mediatie is er ruimte om vragen te stellen en ontvang je een persoonlijk antwoord op jouw vraag. Ervaring leert dat er in groepen vaak gedeelde thema's leven. Ook al stelt een ander de vraag; deze kan dan ook voor jou helend zijn en vice versa. 

Het aantal te behandelen vragen is afhankelijk van het aantal deelnemers in de groep.

Duur en investering:

Duur van de sessie is ca. 1,5 uur. Jouw bijdrage voor deze cirkel is € 25,-

Wil je graag met een eigen groep deelnemen aan een Akasha Clearing Cirkel? Neem dan contact op voor het plannen van een datum.

Ik heb er zin in en kijk ernaar uit je te ontmoeten!