Spirit talks Holistic Healer Utrecht

Mediumschap, Channeling & Akasha Kronieken

Naast het lezen van jouw energie tijdens een healing en/of reading, kan ik contact maken met overleden dierbaren. Of met o.a. meesters, gidsen, engelen en lichtwezens in de 'Ongeziene of Spirituele Wereld'. Ook kan ik de allesomvattende Akasha Kronieken raadplegen. Hieronder geef ik een korte uitleg van de mogelijkheden.

Mediumschap

Mediumschap is kort gezegd het vermogen om contact te maken met overleden dierbaren en boodschappen van hen door te geven. De een noemt het een gave, volgens de ander is iedereen in staat dit te trainen en ontwikkelen. Ik sluit me aan bij het laatste.

Als medium breng ik graag het contact tot stand met jouw overleden dierbaren om de liefdevolle en steunende boodschappen die ze voor jou hebben, over te brengen. 

Channeling

Mediumschap beperkt zich niet alleen tot het contact maken met overleden dierbaren. Het is via afstemming ook mogelijk boodschappen te ontvangen van meesters, gidsen, engelen en lichtgroepen uit de Spirituele Wereld. Deze boodschappen kunnen persoonlijk zijn, vaak zijn ze universeler van aard en dienen ze zowel jouw belang, als dat van jouw dierbaren en het groter geheel of collectieve belang. 

Akasha Kronieken

De Akasha Kronieken kunnen worden gezien als een kosmisch collectief geheugen, waarin alle gebeurtenissen zijn opgeslagen. Een bibliotheek of energetisch archief met daarin alle informatie uit ons verleden, heden en toekomst. Door af te stemmen op deze bron van informatie, kunnen jouw levensvragen beantwoord worden. Tijd en ruimte zoals wij die kennen, bestaan hier in echter niet. Om jou zo vrij mogelijk te laten in jouw ontwikkeling, zullen er geen voorspellingen voor de toekomst worden gedaan en wordt er geen tijdspad aangegeven.

Het is mijn ervaring en overtuiging dat uiteindelijk alle boodschappen, via welk kanaal ook, uit een en dezelfde bron komen. De bron van onvoorwaardelijke liefde, die een liefdevolle ondersteuning is op jouw levenspad. 

Kosten en duur van een consult

Een consult duurt ca. 45 minuten. De kosten hiervoor zijn € 65,-.