Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Rachèl, Holistic Healer. Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat Rachèl, Holistic Healer al je gegevens moet verwijderen, mits dat niet strijdig is met haar wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Rachèl, Holistic Healer een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jou heeft naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee zodat zij er zeker van kan zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Stuur de gegevens naar:

Rachèl, Holistic Healer

T.a.v. Rachèl Stolwerk
Parelmoervlinder 12
3544 DH Utrecht

Verzoek om inzage

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rachel@holistichealer.nl. Er worden uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling genomen en reactie op jouw verzoek volgt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken.

Ben je niet tevreden met de manier waarop Rachèl, Holistic Healer omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.